СИТИ ЕКСПРЕС

СИТИ ЕКСПРЕС се специализира в много бързи доставки на територията на град София. Услугите, които предлагаме, се извършват в рамките на 90 минути, 180 минути и до края на същия работен ден.

Свържете се с нас

Последвайте ни:

 

До 50 кг

На тази страница ще намерите информация за премиум услугите Сити Експрес ®, предназначени за експресна градска и междуградска доставка на пратки с тегло до 50 кг.

Цената на услугата се определя в зависимост от:

 • Избраната от Вас основна услуга Сити Експрес ®
 • Сектор и Зона на изпращане и получаване на пратката
 • Теглото на пратката (килограми)
 • Избрани от Вас допълнителни услуги

ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРАТКИ С ТЕГЛО ДО 50 КГ

СИТИ ЕКСПРЕС®
90

градска* услуга със срок за изпълнение до 90 минути от момента на физическото приемане на пратката от наш куриер.

СИТИ ЕКСПРЕС®
180

градска услуга със срок за изпълнение до 180 минути от момента на физическото приемане на пратката от наш куриер.

СИТИ ЕКСПРЕС®
СТАНДАРТ

градска услуга със срок за изпълнение на услугата до края на деня на приемане на пратката от наш куриер.

СИТИ ЕКСПРЕС®
УИКЕНД

градска услуга, с избирането на която пратката Ви ще бъде приета от наш куриер в рамките на избран от Вас работен ден от седмицата и ще бъде доставена в рамките на дните събота или неделя (по Ваш избор) на същата седмица.

СИТИ ЕКСПРЕС®
УТРО

градска услуга за доставка на пратката Ви на следващия работен ден в интервала между 8:30 и 10:30 часа.

СИТИ 2 СИТИ
ЕКСПРЕС®

междуградска* услуга, предназначена за доставка на пратки до края на същия работен ден.

За услугите Сити Експрес® разделяме обслужваните населени места в страната на Сектори, като във всеки Сектор са обособени Зони.

*ОСНОВНА ГРАДСКА УСЛУГА – услуга, при която адресът на подаване и адресът на получаване на пратката се намират в един и същ сектор на обслужване.

 

Възползвайте се от експресните ГРАДСКИ куриерски услуги за доставка между и в населени места, попадащи в:

 •  В населените места и между тях: Зона 1 Зона 2 Зона 3 на Сектор I
 • В населените места попадащи в Зона 1 на Сектор II
 • В населените места попадащи в Зона 1 на Сектор III
 • В населените места и между тях: Зона 1 Зона 2 на Сектор IV

(Информация за всички населени места в обхвата на услугите Сити Експрес ® вижте в Таблица 1 – Сектори и Зони на обслужване)

 

*ОСНОВНА МЕЖДУГРАДСКА УСЛУГА – услуга, при която адресът на подаване и адресът на получаване на пратката се намират в различни сектори на обслужване.

 

Възползвайте се от експресните МЕЖДУГРАДСКИ куриерски услуги за доставка между следните населени места в страната:

 • Столична Община, гр. Божурище (Сектор I – Зона 1 и Зона 2) Област Пловдив (Сектор II – Зона 1)
 • Столична Община, гр. Божурище (Сектор I- Зона 1 и Зона 2) Община Пазарджик (Сектор III – Зона 1)
 • Област Пловдив (Сектор II– Зона 1) Столична Община (Сектор I –  Зона 1)
 • Община Пазарджик (Сектор III – Зона 1) Столична Община (Сектор I –  Зона 1)
 • Област Пловдив (Сектор II – Зона 1, Зона 2) Община Пазарджик (Сектор III – Зона 1)
 • Община Пазарджик (Сектор III – Зона 1, Зона 2) Област Пловдив (Сектор II – Зона 1)

(Информация за всички населени места в обхвата на услугите Сити Експрес ® вижте в Таблица 1 – Сектори и Зони на обслужване)

Таблица 1 - Сектори и Зони на обслужване
ЗОНИПРИЛОЖИМИ ГРАДСКИ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Зона 3СИТИ ЕКСПРЕС® СТАНДАРТ; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ СТАНДАРТ;
СИТИ ЕКСПРЕС® УИКЕНД; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УИКЕНД;
СИТИ ЕКСПРЕС® УТРО; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УТРО.
Обхваща адресите в административните граници на гр. Костинброд, п.к. 2230,

Обхваща адресите в следните квартали на гр. София и населени места на Столична Община:
гр. Нови Искър п.к. 1280; гр. Бухово п.к. 1830; гр. Банкя п.к. 1320; с. Мировяне п.к. 1289; кв. Ботунец, п.к. 1870; кв. Челопечене п.к. 1853; с. Кривина п.к. 1588; с. Герман п.к. 1186; с. Бистрица п.к. 1444; с. Иваняне п.к. 1393; с. Клисура п.к. 1320; с. Лозен п.к. 1151; с. Долни Пасарел п.к.1165; с. Пасарел п.к. 1165; с. Кокаляне п.к. 1191; с. Житен п.к. 1211; с. Балша п.к. 1217; с. Подгумер п.к. 1221; с. Войняговци п.к. 1233; с. Доброславци п.к. 1247; с. Мрамор п.к. 1261; с. Кътина п.к. 1276; с. Локорско п.к. 1513; Мърчаево п.к. 1696; с. Яна п.к. 1805; с. Желява п.к. 1807; с. Сеславци п.к. 1808

Обхваща адресите в населени места на Община Елин Пелин:
гр. Елин Пелин п.к. 2100; с. Гара Елин Пелин п.к. 2100; с. Мусачево п.к. 2139; с. Нови хан п.к. 2110; с. Равно поле п.к. 2129
Зона 1СИТИ ЕКСПРЕС® 90
СИТИ ЕКСПРЕС® 180; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ 180;
СИТИ ЕКСПРЕС® СТАНДАРТ; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ СТАНДАРТ;
СИТИ ЕКСПРЕС® УИКЕНД; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УИКЕНД;
СИТИ ЕКСПРЕС® УТРО; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УТРО.
Обхваща адресите, попадащи в следните административни райони на Столична Община:
Младост, Студентски, Изгрев, Лозенец, Триадица, Средец, Красно село, Възраждане, Оборище, Сердика, Подуяне, Слатина, Красна поляна, Илинден, Надежда, Искър, Витоша, Овча купел, Люлин, Връбница.
Зона 2СИТИ ЕКСПРЕС® 180; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ 180;
СИТИ ЕКСПРЕС® СТАНДАРТ; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ СТАНДАРТ;
СИТИ ЕКСПРЕС® УИКЕНД; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УИКЕНД;
СИТИ ЕКСПРЕС® УТРО; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УТРО.
Обхваща адресите в административните граници на гр. Божурище, п.к. 2227

Обхваща адресите в следните квартали на гр. София и населени места на Столична Община:
кв. Требич п.к. 1298; кв. Кремиковци п.к. 1849; кв. Враждебна п.к. 1839; с. Чепинци п.к. 1554; с. Негован п.к. 1222; с. Световрачене п.к. 1252; с. Кубратово п.к. 1257; с. Долни Богров п.к. 1855; с. Горни Богров п.к. 1806; с. Казичене п.к. 1532; с. Мало Бучино п.к. 1362; с. Владая п.к. 1641; с. Бусманци п.к. 1520; с. Панчарево п.к. 1137; с. Волуяк п.к. 1346
ЗОНИПРИЛОЖИМИ ГРАДСКИ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Зона 1СИТИ ЕКСПРЕС® 180; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ 180;
СИТИ ЕКСПРЕС® СТАНДАРТ; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ СТАНДАРТ;
СИТИ ЕКСПРЕС® УИКЕНД; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УИКЕНД;
СИТИ ЕКСПРЕС® УТРО; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УТРО.
Обхваща адресите в следните населени места на Област Пловдив:
гр. Пловдив, п.к. 4000; с. Белащица п.к. 4124; с. Браниполе п.к. 4109; с. Брестник п.к. 4107щ с. Марково п.к. 4108
Зона 2СИТИ ЕКСПРЕС® СТАНДАРТ; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ СТАНДАРТ;
СИТИ ЕКСПРЕС® УИКЕНД; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УИКЕНД;
СИТИ ЕКСПРЕС® УТРО; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УТРО.
Обхваща адресите в следните населени места на Област Пловдив:
гр. Асеновград п.к. 4230; гр. Раковски п.к. 4150; с. Първенец п.к. 4110 (Община Родопи); с. Крумово п.к. 4112 (Община Родопи); с. Ягодово п.к. 4113 (Община Родопи); с. Радиново п.к. 4202 (Община Марица); с. Скутаре п.к. 4134 (Община Марица); с. Рогош п.к. 4140 (Община Марица); с. Стряма п.к. 4142 (Община Раковски); с. Труд п.к. 4199 (Община Марица); с. Царацово п.к. 4204 (Община Марица)
ЗОНИПРИЛОЖИМИ ГРАДСКИ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Зона 1СИТИ ЕКСПРЕС® 180; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ 180;
СИТИ ЕКСПРЕС® СТАНДАРТ; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ СТАНДАРТ;
СИТИ ЕКСПРЕС® УИКЕНД; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УИКЕНД;
СИТИ ЕКСПРЕС® УТРО; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УТРО.
Обхваща адресите в следните населени места на Община Пазарджик:
гр. Пазарджик п.к. 4400; с. Ивайло п.к. 4407; с. Главиница п.к. 4409; с. Мокрище п.к. 4408; с. Драгор п.к. 4406
Зона 2СИТИ ЕКСПРЕС® СТАНДАРТ; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ СТАНДАРТ;
СИТИ ЕКСПРЕС® УИКЕНД; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УИКЕНД;
СИТИ ЕКСПРЕС® УТРО; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УТРО.
Обхваща адресите в следните населени места на Община Панагюрище:
гр. Панагюрище п.к. 4500; с. Попинци п.к. 4528; с. Левски п.к. 4535; с. Гелеменово п.к. 4444; Обхваща адресите в гр. Септември п.к. 4490
ЗОНИПРИЛОЖИМИ ГРАДСКИ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Зона 1СИТИ ЕКСПРЕС® 180; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ 180;
СИТИ ЕКСПРЕС® СТАНДАРТ; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ СТАНДАРТ;
СИТИ ЕКСПРЕС® УИКЕНД; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УИКЕНД;
СИТИ ЕКСПРЕС® УТРО; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УТРО.
Обхваща адреси в Община Варна:
Район Одесос квартали: Център, Христо Ботев, Тракия, Колхозен пазар, Гръцки квартал, Максуда
Район Младост, квартали: Младост, Възраждане, Свети Иван Рилски, Победа, Трошево
Район Владислав Варненчик, квартали: Владиславово, Кайсиева градина
Район Приморски, квартали: Левски, Цветен квартал
Обхваща адресите в:
с. Тополи п.к. 9140
гр. Аксаково п.к. 9154 (Община Аксаково)
гр. Игнатиево п.к. 9143 (Община Аксаково)
с. Езерово п.к. 9168 (Община Белослав)
Зона 2СИТИ ЕКСПРЕС® СТАНДАРТ; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ СТАНДАРТ;
СИТИ ЕКСПРЕС® УИКЕНД; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УИКЕНД;
СИТИ ЕКСПРЕС® УТРО; СИТИ ЕКСПРЕС® МАКСИ УТРО.
Обхваща адреси в Община Варна:
Район Аспарухово , квартали: Аспарухово п.к. 9003, Галата п.к. 9021, Боровец п.к 9021, Фичоза п.к. 9021, Ракитника п.к 9021
Район Приморски, квартали: Виница п.к. 9022, Изгрев п.к 9010 , Траката п.к 9006 , Евксиноград п.к 9006
Курорти: Св. св. Константин и Елена п.к. 9006, Слънчев ден п.к 9006 , Ален мак п.к 9006 , к.к Чайка п.к. 9007, Ривиера п.к. 9006 , Златни пясъци п.к. 9007
Обхваща адресите в:
с. Звездица п.к. 9103; с. Казашко п.к. 9140; с. Каменар п.к. 9102; с. Константиново п.к. 9180; гр. Девня п.к. 9160 (Община Девня)

*За населените места в страната, които не са включени в Таблица 1 – Сектори и Зони на обслужване, услугите Сити Експрес® не се предлагат.

 

* Междуградските услуги Сити 2 Сити Експрес® не се предлагат между някои от населените места, посочени в Таблица 1 – Сектори и Зони на обслужване.  За да получите информация между кои население места може да използвате междуградски услуги, моля, вижте Таблица 3. 

Часови диапазони за приемане на заявки - Таблица 2 и Таблица 3

Според населеното място на изпращане на Вашата пратка, в следващите две таблици ще намерите кои услуги Сити Експрес® можете да заявите и в какъв часови интервал на работните дни е необходимо да подадете заявката си за куриер, за да бъдат предоставени желаните от Вас услуги.

Таблица 2 – Часови диапазони за приемане на заявки за ГРАДСКИ куриерски услуги според Сектора и Зоната, в които попада адресът на взимане на пратката.

Сектор Зона Сити Експрес 90 Сити Експрес 180 Сити Експрес Стандарт  Сити Експрес Утро  Сити Експрес Уикенд Сити Експрес Макси 180 Сити Експрес Макси Стандарт Сити Експрес Макси Утро Сити Експрес Макси Уикенд
1 1 9:00 - 15:00  9:00 - 13:00  9:00 - 11:00  9:00 - 16:00  9:00 - 16:00  9:00 - 13:00  9:00 - 11:00  9:00 - 16:00  9:00 - 16:00 
1 2 9:00 - 15:30  9:00 - 13:00  9:00 - 11:00  9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 13:00  9:00 - 11:00  9:00 - 16:00  9:00 - 16:00 
1 3 X 9:00 - 12:00 9:00 - 10:00  9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 12:00 9:00 - 10:00  9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
2 1 X 9:00 - 12:00  9:00 - 11:00  9:00 - 16:00  9:00 - 16:00  9:00 - 12:00  9:00 - 11:00  9:00 - 16:00  9:00 - 16:00 
2 2 X 9:00 - 12:00  9:00 - 11:00  9:00 - 16:00  X X 9:00 - 11:00  9:00 - 16:00  X
3 1 X 9:00 - 12:00  9:00 - 10:30  9:00 - 16:00  9:00 - 16:00  9:00 - 12:00  9:00 - 10:30  9:00 - 16:00  9:00 - 16:00 
3 2 X X 9:00 - 10:30  9:00 - 16:00  X X 9:00 - 10:30  9:00 - 16:00  X
4 1 X 9:00 - 14:00  9:00 - 11:00  9:00 - 16:00  9:00 - 16:00  9:00 - 14:00  9:00 - 11:00  9:00 - 16:00  9:00 - 16:00 
4 2 X 9:00 - 13:00 9:00 - 11:00  9:00 - 16:00  9:00 - 16:00  9:00 - 13:00 9:00 - 11:00  9:00 - 16:00  9:00 - 16:00 

X – Услугата не се изпълнява

Таблица 3 – Часови диапазони за приемане на заявки за МЕЖДУГРАДСКИ куриерски услуги според Сектора и Зоната на изпращане и Сектора и Зоната на получаване на пратката.

 Сектор на изпращане Зона на изпращане   Сектор на получаване Зона на получване Сити Експрес Сити 2 Сити Макси Сити 2 Сити Експрес
1 1   2 1 9:00 - 10:30  9:00 - 10:30 
1 1   3 1 9:00 - 10:30  9:00 - 10:30 
1 2 >>> 2 1 9:00 - 10:30  9:00 - 10:30 
1 2   3 1 9:00 - 10:30  9:00 - 10:30 
1 3   2 1 X X
1 3   3 1 X X
             
2 1   1 1 9:00 - 13:00  9:00 - 13:00 
2 2   1 1 9:00 - 13:00  9:00 - 13:00 
2 1 >>> 3 1 9:00 - 13:00  9:00 - 13:00 
2 1   3 2    
2 2   3 2    
             
3 1   1 1 9:00 - 14:00  9:00 - 14:00 
3 2   1 1 9:00 - 14:00  9:00 - 14:00 
3 1 >>> 2 1 9:00 - 10:30 9:00 - 10:30
3 1   2 2 X X
3 2   2 2 X X

X – Услугата не се изпълнява

Всички основни услуги включват един опит за доставка в срока, определен за доставка на пратката според избраната услуга. Обратно връщане на подателя или повторен опит за доставка се осъществяват като нова услуга на съответната цена, само след уточняване с подателя чрез електронна поща или по телефон.

В случай, че подателят не желае да заплати цената за връщане на пратката или нов опит за доставка, той може да я получи от офис на Ин Тайм по негов избор, намиращ се в сектора на изпращане (вижте Таблица 1), без да дължи такса за връщане. Адреси на офисите на Ин Тайм, може да видите ТУК.

Направите заявка за използване на услугите Сити Експрес® във всички работни дни по един от следните начини:

ТАРИФА НА ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРАТКИ С ТЕГЛО ДО 50 КГ

Тегло СИТИ ЕКСПРЕС 90 СИТИ ЕКСПРЕС 180 СИТИ ЕКСПРЕС СТАНДАРТ СИТИ ЕКСПРЕС УТРО СИТИ ЕКСПРЕС УИКЕНД  СИТИ 2 СИТИ ЕКСПРЕС
*Писмо 21.55 лв. 14.06 лв. 12.00 лв. 11.40 лв. 24.00 лв. 15.46 лв.
до 5 кг 22.25 лв. 16.01 лв. 13.68 лв. 13.45 лв. 25.92 лв. 17.60 лв.
от 5 кг до  10 кг 27.60 лв. 23.70 лв. 18.78 лв. 17.88 лв. 30.06 лв. 26.06 лв.
от 10 кг до 15 кг 39.60 лв. 29.70 лв. 25.98 лв. 24.72 лв. 41.58 лв. 32.66 лв.
от 15 кг до 20 кг 49.20 лв. 37.80 лв. 32.88 лв. 31.26 лв. 52.62 лв. 41.64 лв.
от 20 кг до 25 кг 58.80 лв. 45.90 лв. 39.78 лв. 37.80 лв. 63.66 лв. 50.48 лв.
от 25 кг до 30 кг 68.40 лв. 54.00 лв. 46.68 лв. 44.40 лв. 74.70 лв. 59.40 лв.
от 30 кг до 35 кг 78.00 лв. 62.10 лв. 53.58 лв. 50.94 лв. 75.00 лв. 68.30 лв.
от 35 кг до 40 кг 87.60 лв. 70.20 лв. 60.48 лв. 57.48 лв. 75.60 лв. 69.00 лв.
от 40 кг до 45 кг 97.20 лв. 76.80 лв. 67.38 лв. 62.82 лв. 76.20 лв. 70.08 лв.
от 45 кг до 50 кг 106.80 лв. 82.62 лв. 74.28 лв. 64.20 лв. 78.72 лв. 78.72 лв.

Всички цени са с включен данък добавена стойност.

*Писмо – пратка, съдържаща кореспонденция и/или документи, без ограничение на теглото, които се побират в стандартен картонен плик за услуги СИТИ ЕКСПРЕС® с размери 26 сантиметра на 34,5 сантиметра.

Една недокументна пратка може да се състои от един или повече пакети, всеки с тегло до 20 кг.

Максимално допустимите размери за пакет в пратка са 70 см дължина / 70 см широчина  / 90 см височина.

Пратки с общо тегло над 20 кг се приемат и доставят от/до приземен етаж на сградата, в която е адресът на подателя или получателя. Подателят, съответно получателят, следва да осигурят съдействие на куриера за товаренето и разтоварването.

Цени за доставка с ДДС с включена такса разширена или отдалечена зона

За Ваше улеснение, по-долу може да намерите цените с ДДС за доставка с включена:

за пратки до 50 килограма, до населени места, за които се прилага тази такса (Сектор I – Зона 2, Сектор II – Зона 2, Сектор III – Зона 2, Сектор IV – Зона 2)

ТЕГЛО СИТИ ЕКСПРЕС 90 СИТИ ЕКПРЕС 180 СИТИ ЕКСПРЕС СТАНДАРТ СИТИ ЕКСПРЕС УТРО СИТИ ЕКСПРЕС УИКЕНД СИТИ 2 СИТИ ЕКСПРЕС
*Писмо 30.19 лв. 22.70 лв. 20.64 лв. 20.04 лв. 32.64 лв. 24.04 лв.
до 5 кг 30.89 лв. 24.64 лв. 22.32 лв. 22.09 лв. 34.56 лв. 26.24 лв.
от 5 кг до 10 кг 36.24 лв. 32.34 лв. 27.42 лв. 26.52 лв. 38.70 лв. 34.70 лв.
от 10 кг до 15 кг 48.24 лв. 38.34 лв. 34.62 лв. 33.36 лв. 50.22 лв. 41.30 лв.
от 15 кг до 20 кг 57.84 лв. 46.44 лв. 41.52 лв. 39.90 лв. 61.26 лв. 50.28 лв.
от 20 кг до 25 кг 67.44 лв. 54.54 лв. 48.42 лв. 46.44 лв. 72.30 лв. 59.12 лв.
от 25 кг до 30 кг 77.04 лв. 62.64 лв. 55.32 лв. 53.04 лв. 83.34 лв. 68.04 лв.
от 30 кг до 35 кг 86.64 лв. 70.74 лв. 62.22 лв. 59.58 лв. 83.64 лв. 76.94 лв.
от 35 кг до 40 кг 96.24 лв. 78.84 лв. 69.12 лв. 66.12 лв. 84.24 лв. 77.64 лв.
от 40 кг до 45 кг 105.84 лв. 85.44 лв. 76.02 лв. 71.46 лв. 84.84 лв. 78.72 лв.
от 45 кг до 50 кг 115.44 лв. 91.26 лв. 82.92 лв. 72.84 лв. 87.36 лв. 87.36 лв.
ТЕГЛО СИТИ ЕКСПРЕС 90 СИТИ ЕКПРЕС 180 СИТИ ЕКСПРЕС СТАНДАРТ СИТИ ЕКСПРЕС УТРО СИТИ ЕКСПРЕС УИКЕНД СИТИ 2 СИТИ ЕКСПРЕС
*Писмо 35.95 лв. 28.46 лв. 26.40 лв. 25.80 лв. 38.40 лв. 29.80 лв.
до 5 кг 36.65 лв. 30.40 лв. 28.08 лв. 27.85 лв. 40.32 лв. 32.00 лв.
от 5 кг до 10 кг 42.00 лв. 38.10 лв. 33.18 лв. 32.28 лв. 44.46 лв. 38.46 лв.
от 10 кг до 15 кг 54.00 лв. 44.10 лв. 40.38 лв. 39.12 лв. 55.98 лв. 47.06 лв.
от 15 кг до 20 кг 63.60 лв. 52.20 лв. 47.28 лв. 45.66 лв. 67.02 лв. 56.04 лв.
от 20 кг до 25 кг 73.20 лв. 60.30 лв. 54.18 лв. 52.20 лв. 78.06 лв. 64.88 лв.
от 25 кг до 30 кг 82.80 лв. 68.40 лв. 61.08 лв. 58.80 лв. 89.10 лв. 73.80 лв.
от 30 кг до 35 кг 92.40 лв. 76.50 лв. 67.98 лв. 65.34 лв. 89.40 лв. 82.70 лв.
от 35 кг до 40 кг 102.00 лв. 84.60 лв. 74.88 лв. 71.88 лв. 90.00 лв. 83.40 лв.
от 40 кг до 45 кг 111.60 лв. 91.20 лв. 81.78 лв. 77.22 лв. 90.60 лв. 84.48 лв.
от 45 кг до 50 кг 121.20 лв. 97.02 лв. 88.68 лв. 78.60 лв. 93.12 лв. 93.12 лв.

за пратки до 50 килограма, до населени места, за които се прилага тази такса (Сектор I – Зона 3)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ СИТИ ЕКСПРЕС®

В случай, че имате регулярна нужда
от експресни куриерски услуги
Call Now ButtonПозвънете сега!