СИТИ ЕКСПРЕС

СИТИ ЕКСПРЕС се специализира в много бързи доставки на територията на град София. Услугите, които предлагаме, се извършват в рамките на 90 минути, 180 минути и до края на същия работен ден.

Свържете се с нас

Последвайте ни:

 

Забранени за превоз вещества и предмети

ЗАБРАНЕНИ ЗА ПРЕВОЗ ВЕЩЕСТВА И ПРЕДМЕТИ:

Съгласно действащите законови разпоредби (Закон за пощенските услуги, Закон за акцизите и данъчните складове) и вътрешните правила е забранено поставянето в пратките, съответно и транспортирането на следните предмети и вещества в мрежата на „Ин Тайм“ ООД:

Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества, анаболни стероиди;

Оръжие, части на оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;

Противоречащи на нравствените норми предмети;

Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват или могат да представляват опасност за живота или здравето на служителите или на други лица, или на животни, или могат да замърсят или повредят други пратки, съоръжения, или транспортни средства.

Тук може да се запознаете с пълния списък на забранени и ограничени за превоз предмети и веществаЗАБРАНЕНИ И ОГРАНИЧЕНИ ЗА ПРЕВОЗ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА.

Call Now ButtonПозвънете сега!