CityExpress-bunny-logo

СИТИ ЕКСПРЕС® се специализира в супер експресни градски и междуградски доставки!
Доставяме пратки за 90 МИНУТИ, за 180 МИНУТИ или в рамките на СЪЩИЯ РАБОТЕН ДЕН с експресни ГРАДСКИ УСЛУГИ в определени населени места в страната.
Доставяме пратки в СЪЩИЯ РАБОТЕН ДЕН с експресни МЕЖДУГРАДСКИ УСЛУГИ, между определени населени места в страната.

Експедитивно бързи с доставка от ДНЕС за ДНЕС!

Свържете се с нас

Последвайте ни:

 

Как услугата Пощенски паричен превод помага за бизнеса на електронните търговци?

 

За пратките Ви, които изпращате с допълнителната услуга Наложен платеж, можете да изберете дължимата от получателя сума по наложения платеж да бъде изплатена с услугата Пощенски паричен превод (ППП). В този случай получателя на пратката получава и  Разписка за прием на ППП от Ин Тайм ООД, като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Разписката за прием на ППП, служи за доказателство за извършеното плащане.

Услугата е удобна за електронната търговия, предвид някои улеснения произтичащи от разпоредбите на  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Чл. 3. (1) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм. изцяло, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; доп., бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.; изм., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.; доп., бр. 8 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.; влизането в сила изменено на 01.08.2020 г., бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.; влизането в сила изменено на 01.06.2021 г., бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.

 

Колко струва услугата Наложен платеж, изплащан с Пощенски паричен превод?

 

Изплащането на Наложения платеж може да стане с услугата Пощенски паричен превод,  съгласно Общите условия на договора с потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от „ИН ТАЙМ“ ООД. В този случай се дължи само такса за услугата Наложен платеж.

За суми, изплащани по банков път таксата за услугата Наложен платеж е в размер на 0,6% от стойността на събраната сума, но не по-малко от 0,60 лева. При изплащане на сумата от наложения платеж на подателя по банков път, ограничението за размера на наложения платеж за една пратка е 5000 лева.

За суми, изплащани в брой таксата за услугата Наложен платеж е размер на 1,2% от стойността на събраната сума, но не по-малко от 13,20 лева. При изплащане на сумата от наложения платеж на подателя в брой, ограничението за размера на наложения платеж за една пратка е 1000 лева.

Изплащането на сумата на наложения платеж с услугата Пощенски паричен превод се осъществява съгласно Общите условия на договора с потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от „ИН ТАЙМ“ ООД. В този случай се дължи само такса за услугата наложен платеж.

 

С Тарифата за куриерски услуги Сити Експрес, може да се запознаете ТУК.

С Общите условия на взаимоотношенията с потребителите на Ин Тайм ООД, може да се запознаете ТУК.

С Тарифата за извършване на Пощенски паричен превод на Ин Тайм ООД, може да се запознаете ТУК.

С Общите условия на договора с потребителите на Пощенски парични преводи, предоставяни от Ин Тайм ООД, може да се запознаете ТУК.

 

За въпроси, може да използвате формата на сайта ни тук.

Позвънете сега!