CityExpress-bunny-logo

СИТИ ЕКСПРЕС® се специализира в супер експресни градски и междуградски доставки!
Доставяме пратки за 90 МИНУТИ, за 180 МИНУТИ или в рамките на СЪЩИЯ РАБОТЕН ДЕН с експресни ГРАДСКИ УСЛУГИ в определени населени места в страната.
Доставяме пратки в СЪЩИЯ РАБОТЕН ДЕН с експресни МЕЖДУГРАДСКИ УСЛУГИ, между определени населени места в страната.

Експедитивно бързи с доставка от ДНЕС за ДНЕС!

Свържете се с нас

Последвайте ни:

 

Забранени предмети и вещества за превоз

автомобили сити експрес

Забранени предмети и вещества за превоз

ЗАБРАНЕНИ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА ЗА ТРАНСПОРТ  В МРЕЖАТА НА „ИН ТАЙМ ООД И УСЛУГИ СИТИ ЕКСПРЕС

Уведомяваме Ви, че съгласно действащите законови разпоредби и вътрешните правила на „ИН ТАЙМ“ ООД, е забранено поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните вещества и предмети:

 1. Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества, анаболни стероиди;
 2. Оръжие и боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
 3. Противоречащи на нравствените норми предмети;
 4. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват или могат да представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица, или на животни, или могат да замърсят или повредят други пратки, съоръжения, или транспортни средства;
 5. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
 6. Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
 7. Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове;
 8. Монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване и други чекове, дългови книжа, акции, облигации, удостоверения за дружествени дялове, удостоверения за акции, менителници, спестовни книжки, предплатени кредитни карти, дебитни карти, документи на хартиен носител или други средства, които дават право на плащане, други ценни книжа, други прехвърляеми финансови инструменти, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни, истински перли, бижута-уникати, антики, произведения на изкуството, уникални предмети, слонова кост и продукти съдържащи слонова кост, марки, и други ценни предмети;
 9. Вещества и предмети с клас на опасност по Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) или друг действащ нормативен акт;
 10. Бързо развалящи се предмети и вещества, отпадъци, растения, живи или умрели животни, материали за медицински или биологични изследвания, човешки или животински останки, телесни части или органи;
 11. Не могат да се транспортират вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето и разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението;
 12. Предмети и вещества, който се нуждаят от транспортиране при определен температурен режим или за които има установени специални изисквания за превоза, съхранението или доставката им.

С уважение,

Екипът на Сити ЕкспресПозвънете сега!